Konsultacje Społeczne "Prognozy"

Kategoria
Wydarzenia
Ostatni termin
18 06 2014 00:00
Miejsce
Adama Mickiewicza 1, Suwałki, Polska

Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013.1235 ze zm.) Prezydent  Miasta Suwałk podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z: „Prognozą oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Suwałki do roku 2020” wraz z projektem dokumentu dla którego została opracowana „Prognoza” pn. „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Suwałki do roku 2020” (konsultowanym uprzednio na podstawie Uchwały Nr XXIX/274/08 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Suwałki)

 1. I.         Miejsce, w którym można zapoznać się z dokumentacją:

Opiniowane dokumenty są wyłożone do publicznego wglądu w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, pokój nr 130 i są dostępne w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30–15:30, tel. 87 562 81 30).

Przedmiotowe dokumenty zostały podane do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach http://bip.um.suwalki.pl

 1. II.      Możliwość składania uwag i wniosków:

Osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z projektem opiniowanych dokumentów oraz składania uwag i wniosków.

 1. III.   Termin oraz sposób i miejsce składania uwag i wniosków:

Uwagi i wnioski można składać w terminie od dnia 28.05.2014 r. do dnia 18.06.2014 r. w jednej z następujących form:

 • w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Suwałkach Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.).

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 ze zm.), uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Uwagi i wnioski powinny zawierać nazwisko i imię/nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi/wniosku.

 1. IV.   Organ właściwy do rozpatrywania uwag i wniosków.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Suwałk.

 
 

Dostępne terminy

 • od 28 05 2014 00:00 do 18 06 2014 00:00
  poniedziałek, wtorek, środa, czwartek & piątek

Powered by iCagenda

Sonda

Jak ci się podoba strona ?
 • Głosowanie: (0%)
 • Głosowanie: (0%)
Wszystkich głosów:
Pierwszy głos:
Ostatni głos: